20 år med ip-kamera!

20 år etter introduksjonen av AXIS NetEye snakker Axis med Finn Humborstad. En av de første til å ta i bruk Axis sitt første IP-kamera.
Les hele intervjuet her:

https://www.axis.com/blog/secure-insights/20-years-ip-camera-early-adopter-tells-story