Utsikt fra Molde Mølle

Utsikt fra Molde Mølle

Triangel Security AS prosjekterer og leverer avanserte kameraløsninger og værstasjoner. Vår første leveranse er så langt tilbake som 1995. Fra 2002 har innføringen av ISPS-koden hatt hovedfokus. Vi har kontakt med en rekke ledende miljø på framtidens teknologiske plattform. Våre viktigste markeder er nasjonale havner, kraftforsyning og vannforsyning.