Kontrollrom

 
kontrollrom.jpg
 

Kontrollrommet eller vaktrommet er stedet der menneske og maskin møtes. Det må utformes og tilrettelegges optimalt for at arbeidsoppgaver skal kunne løses på en trygg og sikker måte.

Mye viktig informasjon samles på ett sted og må prioriteres raskt og riktig.  Det krever at en setter ting i system og vektlegger kritiske funksjoner framfor mindre vesentlige.

Ofte er det flere personer som jobber samtidig eller på skift døgnet rundt.  Det betyr igjen at en må ta hensyn til mange ulike brukere og finne en utforming og oppsett som alle kan forholde seg til. 

Tidlig i planlegging, der en trekker inn brukere og leverandører med kunnskap om teknologiske muligheter, er en nøkkel til et godt resultat.

Jevnlige gjennomganger og forbedringer, i takt med operasjonelle og teknologiske endringer sikrer, at en opprettholder samme kvalitet gjennom systemets levetid.

Customer Story  : Trondheim Havn