IT Arkitektur

 
 

Hvordan en bygger opp ett datanettverk har betydning ikke bare for datasikkerheten, men også kvaliteten på videostrømmen fra kameraene i et overvåkningssystem.

Ofte bygger en videre på et eksisterende datanett uten i tilstrekkelig grad vurdere kapasiteten det en gang var tiltenkt og designet for.

Da kan det lett oppstå flaskehalser, slik at en ikke får utnyttet det kamera og servere er spesifisert for.

Datanettet er som veinettet. Det må oppgraderes i samsvar med trafikken. Ellers blir det fort kø og kaos.  

Sammen med kunden lager vi en oversikt over eksiterende nett, avdekker svakheter og lager en plan for framtidige utvidelser der også datasikkerheten er ivaretatt gjennom fysisk sikring, gode rutiner og god IKT-kultur forankret i ledelsen sine strategier.