Triangel Security AS prosjekterer, designer og leder innføring av avanserte løsninger for videoovervåkning og videoanalyse (VCA) med fokus på kritisk infrastruktur innen samferdsel, havner, kraft og vannproduksjon. 

Vi har lang erfaring med IP-basert teknologi og legger stor vekt på å involvere kunden i innføringsfasen og sikre nødvendig kompetanseoverføring. Ved hjelp av fjernsupport over internett, tilbyr vi effektiv support i driftsfasen og utfører viktige oppdateringer. Dette sikrer stabil drift og lang levetid på systemene.
Vi har kontakt med en rekke ledende miljø på fremtidens teknologiske plattform.


Triangel Security er Advanced Certified Partner for Milestone og AgentVi. Solution Gold Partner for Axis Communications. Sammarbeidspartner med ITAS og forhandler for door-key technology.