Videoanalyse

 
 

Videoanalyse blir stadig mer aktuelt. Ved hjelp av programvare installert i kamera eller på server kan en analysere videostrømmen i sann tid.

Det enkleste eksempelet er skiltgjenkjenning der en kan bruke bilskilt som adgangskontroll, dirigering av trafikk og fakturering av avgifter for bruk av terminalområde. 

En kan også skille mellom mennesker, dyr og kjøretøy der an kan angi bevegelsesmønster og alarmere ved avvik. 

Ta gjerne kontakt for en vurdering av mulige løsninger.