Milestone Platinum Channel Partner

 
 

Milestone Systems er en verdensledende leverandør av åpen plattform IP video management software (VMS). 

Triangel Security har vært Milestone Platinum partner helt siden 2002 og har opparbeidet kompetanse og kontaktnett innen VMS, videoanalyse og integrasjon som kan anvendes på mange områder utover sikkerhetsformål.

Milestone Platinum partnere har høyest trening og sertifisering i arbeid med Milestone-produkter og kan tilby hele spekteret av Milestones produktportefølje. De har erfaring og ferdigheter til å håndtere alle prosjekter, uansett kompleksitet.

Vi er klar for nye utfordringer og legger stor vekt på å involvere kunden i gjennomføringsfasen og overføre nødvendig kompetanse.

https://www.milestonesys.com/

certificates.png