Branndeteksjon

 
 

Med temperaturekamera kan en overvåke store områder inne og ute med avstander opp til 600 meter.

Selve branndeteksjonen skjer i kamera der en definerer alarmsoner og temperaturgrenser, samt relativ økning i temperatur over angitt tid.  

Dette gir tidlig varsling, slik at innsatts kan starte tidlig.

Bilder og alarmer knyttes til Milestone VMS og videre varsling til brannstasjon eller alarmsentral.

Se video med eksempel fra en test i forbindelse med leveranse for overvåkning av vernet trehusbebyggelse.

Ta kontakt med oss for referanser og løsningsforslag.